กิจกรรม โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกุดฉนวน ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 วันพุธที่  21  พฤศจิกายน  2561  โรงเรียนบ้านกุดฉนวนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรม  Classroom  meeting      ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล  1-  ช ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2561 05:33 โดย ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย
 • ประกาศผลสอบครูธุรการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลสอบครูธุรการ  โรงเรียนบ้านกุดฉนวนปีงบประมาณ  2562  ดังไฟล์เเนบ
  ส่ง 16 พ.ย. 2561 04:04 โดย ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย
 • โรงเรียนบ้านกุดฉนวน ประกาศรับสมัครครูธุรการ เปิดรับสมัครครูธุรการ  รับสมัครระหว่างวันที่  6-12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)รายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบมานี้ 
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 19:59 โดย ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย
 • พิธีลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงเรียนแม่ข่ายโครงการยุวฑูตความดี และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    ลงนามบันทึกข้อตกลงความร ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 06:06 โดย ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย
 • ทัศนศึกษา อ.๑ - ป.๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ  ปุมพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูผู้ปกครอง                           นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ศ ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 07:29 โดย ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 79 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

Recent Announcements