Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมการอบรม “โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขับเคลื่อนบโยบาย คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย” ณ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดฉนวน ขอยินดีต้อนรับ นางสาวอรอุมา ด้วงมูล ผู้สอบได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรั้วชมพูขาว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” คุณครูปัทมพร แก้วสารภูมิ และยินดีต้อนรับคุณครูอรอุมา ด้วงมูล ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามโครงการลดพุง ลดอ้วน ลดโรค โรงเรียนบ้านกุดฉนวน วัน พุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563